Gói thầu mua sắm vaccine phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh gia súc trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2010

Chi cục Thú y Bến Tre có kế hoạch tổ chức đấu chào hàng cạnh tranh – gói thầu mua sắm vaccine phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh gia súc trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2010, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại công văn số 1657/UBND-TCĐT ngày 10 tháng 5 năm 2010. Chi cục Thú y tỉnh Bến Tre trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm liên hệ với Chi cục để nhận hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh.

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

CHI CỤC THÚ Y

_______________________

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________________________

Số :   177/TB-CCTY

Bến Tre, ngày  11  tháng  5   năm 2010

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

               

Chi cục Thú y Bến Tre có kế hoạch tổ chức đấu thầu bằng hình thức: chào hàng cạnh tranh – gói thầu mua sắm vaccine phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh gia súc trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2010, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại công văn số 1657/UBND-TCĐT ngày 10 tháng 5 năm 2010.

Chi cục Thú y tỉnh Bến Tre trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm liên hệ với Chi cục Thú y Bến Tre, điện thoại 0753.812001 để nhận hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh.

 

1. Chủng loại, qui cách, số lượng vaccine mời thầu:

Số TT

Tên vaccine

Quy cách

ĐV tính

Số lượng

1

LMLM đơn giá type O

25 liều/chai

Liều

86.425

2

LMLM tam giá type O, A, Asia 1

25 liều/chai

Liều

69.200

2. Thời gian :

– Thời gian thông báo mời chào hàng cạnh tranh: từ 7 giờ ngày 12/5/2010 đến 17 giờ ngày 17/5/2010.

– Thời gian phát hành hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh: từ 7 giờ ngày 18/5/2010 đến 17 giờ ngày 27/5/2010.

– Thời gian nhận hồ sơ dự chào hàng cạnh tranh: từ 7 giờ ngày 24/5/2010 đến 14 giờ ngày 28/5/2010.

– Thời gian mở thầu: vào lúc 14 giờ 28/5/2010.

3. Địa điểm giao nhận hồ sơ dự chào hàng cạnh tranh: Chi cục Thú y – Địa chỉ số 352B đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP. Bến Tre.

          Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Hành chính – Tổng hợp – Chi cục Thú y theo địa chỉ và số điện thoại trên./.

                                                                                      CHI CỤC TRƯỞNG

Nơi nhận :

– Các nhà thầu (mời tham gia thầu);

– Sở Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);

– Tổ tư vấn đấu thầu (thực hiện);

– Lưu: VT, TV-Quới (6b).