Chào hàng gói thầu: Mua sắm hóa chất Testkit

Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp tỉnh Bình Thuận chào hàng gói thầu: Mua sắm hóa chất Testkit . Với dự án: Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp


                                THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp tỉnh Bình Thuận

– Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất Testkit

– Tên dự án: Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp

– Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới tài trợ

– Hình thức đầu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8 giờ, ngày 17 tháng 05 năm 2010 đến 9 giờ, ngày 28 tháng 05 năm 2010 (trong giờ hành chính).

-Địa điểm phát hành HSYC: 17 – Thủ Khoa Huân – TP.Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận

– Điện thoại: 062.3825119

– Email: acpbinhthuan@gmail.com

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 9 giờ ngày 28 tháng 05 năm 2010 tại địa chỉ 17 – Thủ Khoa Huân – TP.Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận.

– HSĐX sẽ được mở công khai vào 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 28 tháng 05 năm 2010 tại địa chỉ 17 – Thủ Khoa Huân – TP.Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận.

                                                                         Phan Thiết, ngày 11 tháng 05 năm 2010

                                                                                              KT.GIÁM ĐỐC

                                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC                     Phạm Hữu Thủ