Mời chào hàng gói thầu: Cung ứng văn phòng phẩm, sách giáo khoa cấp cho học sinh năm học 2010

Mời chào hàng gói thầu: Cung ứng văn phòng phẩm, sách giáo khoa cấp cho học sinh năm học 2010 thuộc dự án: Chương trình mục tiêu Quốc gia GD&ĐT 2010 cho phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: 08h00 ngày 12 tháng 7 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
– Địa chỉ: Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
– Điện thoại: 020 3783.159        fax: 020 3.783.190.
2. Tên dự án: Chương trình mục tiêu Quốc gia GD&ĐT 2010.
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát.
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Cung ứng văn phòng phẩm, sách giáo khoa cấp chô học sinh năm học 2010

B. Nội dung thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát.
– Tên gói thầu:
+ Cung ứng văn phòng phẩm, sách giáo khoa cấp cho học sinh năm học 2010
– Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục 2010.
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: 08h00 ngày 12 tháng 7 năm 2010 (trong giờ hành chính).
– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát.
– Địa chỉ: Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
– Điện thoại: 020 3783.159        fax: 020 3.783.190.
– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 7 năm 2010 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai./.

                                                                                                     Lào Cai, ngày 02  tháng 7 năm 2010
                                                                                                                      Trưởng phòng

 

                                                                                                                      Vũ Quốc Ngọc