Mời thầu cung cấp văn phòng phẩm cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn của huyện Bảo Thắng

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng mời thầu gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm cung cấp cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn năm học 2010 – 2011 theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước. Sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục và Đào tạo năm 2010.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.
– Tên gói thầu: “Mua sắm văn phòng phẩm cung cấp cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn năm học  2010 – 2011”.
– Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục và Đào tạo năm 2010.
–  Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h00 ngày 02 tháng 8 năm 2010 (trong giờ hành chính).
– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 09 giờ 00 phút, ngày 09 tháng  8 năm 2010 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện  Bảo Thắng.
– Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai;
– Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223.

                                                                                                      Bảo Thắng, ngày  30  tháng 7 năm 2010
                                                                                                                            Trưởng phòng


                                                                                                                     Quách Thị Lan Phương