Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – Vinacomin có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu số 01: “Cung cấp 01 máy photocopy thuộc Dự án đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất năm 2010”.

Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – Vinacomin có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu số 01: “Cung cấp 01 máy photocopy thuộc Dự án đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất năm 2010”. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ 30 ngày 08 tháng 11 năm 2010 đến trước thời điểm đóng thầu là 09 giờ 30 ngày 18 tháng 11 năm 2010 (trong giờ hành chính tại phòng Kế hoạch tầng 2).TẬP ĐOÀN CN THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   CÔNG TY ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC- VINACOMIN                        Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
Số:              /TB-VBG
                                                                                              Hà Nội, ngày 05  tháng 11  năm 2010


 THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan: Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – Vinacomin
– Địa chỉ: 30B Đoàn Thị Điểm – Phường Quốc Tử Giám – Quận Đống Đa – TP Hà Nội.
– Điện thoại: 043.7 320 363 /    Fax: 043.7 323 483
2. Tên dự án: Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất năm 2010.
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4. Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – Vinacomin
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 1: “Cung cấp 01 máy photocopy”.
B. Nội dung thông báo mời thầu:
          Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – Vinacomin có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu số 01: “Cung cấp 01 máy photocopy thuộc Dự án đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất năm 2010”.
         Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hóa nêu trên tham dự.
          Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng Kế hoạch, Công ty TNHH một thành viên Địa Chất Việt Bắc – Vinacomin, số 30B Đoàn Thị Điểm – Phường Quốc Tử Giám – Quận Đống Đa – TP Hà Nội.
          Lệ phí không hoàn lại của hồ sơ mời thầu là: 200.000 đồng/bộ (hai trăm nghìn đồng/bộ).
          Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ 30 ngày 08 tháng 11 năm 2010 đến trước thời điểm đóng thầu là 09 giờ 30 ngày 18 tháng 11 năm 2010 (trong giờ hành chính tại phòng Kế hoạch tầng 2).
          Thời gian mở thầu: hồ sơ mở thầu sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 ngày 18 tháng 11 năm 2010 tại Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – Vinacomin.
         Điện thoại: 043.7 320 363 /    Fax: 043.7 323 483
         Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – Vinacomin kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


                                                                                       GIÁM ĐỐC
                                       


                                                                                       
                                                                                    
                                                                                       Nguyễn Văn Tất