Vụ kế hoạch – Tài chính , Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp dịch vụ duy trì chăm sóc cây tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính năm 2011.

Vụ kế hoạch – Tài chính , Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp dịch vụ duy trì chăm sóc cây tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính năm 2011. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 06 tháng12 năm 2010 đến ngày14 tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
– Tên Bên mời thầu: Vụ kế hoạch – Tài chính , Bộ Tài chính
– Tên gói thầu:  Cung cấp dịch vụ duy trì chăm sóc cây tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính năm 2011.
– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước
– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 06 tháng12 năm 2010 đến ngày14 tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chính).
– Địa chỉ phát hành: Phòng Quản trị – phòng 120, 28 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT Tổng đài 0422202828 số máy lẻ 1055
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9 giờ 30, ngày 16 tháng 12 năm 2010 .    
 

                                                                                  TL.BỘ TRUỞNG
                                                    KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
                                                                                 PHÓ VỤ TRƯỞNG

                                                                                       Ngô Đạt Dũng