Phòng Giáo dục& Đào tạo huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La mở thầu 02 gói thầu : Mua sắm thiết bị vui chơi, học tập ngoài trời và mua máy vi tính cho các trường Mầm non trên địa bàn huyện năm học 2010-2011

Phòng Giáo dục& Đào tạo huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La mở thầu 02 gói thầu : Mua sắm thiết bị vui chơi, học tập ngoài trời và mua máy vi tính cho các trường Mầm non trên địa bàn huyện năm học 2010-2011. Thời gian phát hành hồ sơ: ngày 14/12/2010 (Trong giờ hành chính )

THÔNG BÁO MỜI THẦU

        Phòng Giáo dục& Đào tạo huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La mở thầu 02 gói thầu : Mua sắm thiết bị vui chơi, học tập ngoài trời và mua máy vi tính cho các trường Mầm non trên địa bàn huyện năm học 2010-2011.
       Xin mời các nhà cung ứng có đủ điều kiện năng lực và kỹ thuật tham dự thầu.
       Thời gian phát hành hồ sơ: ngày 14/12/2010( Trong giờ hành chính )
       Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.
       Hạn chót nộp hồ sơ chào hàng (Báo giá) 08 giờ ngày 17/12/2010 tại phòng Giáo dục& Đào tạo huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La
Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm các thông tin theo địa chỉ Phòng Giáo dục& Đào tạo huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.
       Điện thoại 022.3878.211 hoặc 022.3878.056 ; Fax 022.3878.211                                                                               
                                                                         
                                                                          TRƯỞNG PHÒNG


                                                                            

                                                                              Trần Đắc Phóng