Công ty 19/5 – Bộ Công an có kế hoạch tổ chức MSHH theo hình thức chào hàng cạnh tranh, gói thầu: Mua sắm hộp gỗ và đế gỗ tặng phẩm lưu niệm – Bộ Công an

Công ty 19/5 – Bộ Công an có kế hoạch tổ chức MSHH theo hình thức chào hàng cạnh tranh, gói thầu: Mua sắm hộp gỗ và đế gỗ tặng phẩm lưu niệm – Bộ Công an. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: ngày 20/1/2011 – 25/01/2011

THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
Gói thầu: Mua sắm hộp gỗ và đế gỗ tặng phẩm lưu niệm – Bộ Công an

Hiện nay Công ty 19/5 – Bộ Công an có kế hoạch tổ chức MSHH theo hình thức chào hàng cạnh tranh, gói thầu: Mua sắm hộp gỗ và đế gỗ tặng phẩm lưu niệm – Bộ Công an. Kính mời Quý đơn vị có nhu cầu tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp mặt hàng này.
– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: ngày 20/1/2011 – 25/01/2011
– Thời gian nộp hồ sơ đề xuất chào hàng: trước 10h ngày 25/01/2011
– Thời gian mở thầu: 11h30 phút ngày 25/01/2011.
– Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng, nhận hồ sơ đề xuất chào hàng: Công ty 19/5 – Bộ Công an, Số 98 Đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin qua số điện thoại: (04)3854 5632 hoặc số fax: (04)3854 1368.

Đại diện đơn vị mời thầu
CÔNG TY 19/5 – BỘ CÔNG AN
GIÁM ĐỐC

Phạm Hồng Phượng