Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Nguyên thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung ứng thuốc đông nam dược năm 2011

Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Nguyên thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung ứng thuốc đông nam dược năm 2011. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 8h ngày 7 tháng 4 năm 2011 đến 17h ngày 15 tháng 4 năm 2011 (trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Tên bên mời thầu: Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Nguyên.
Tên gói thầu: Cung ứng thuốc đông nam dược năm 2011
Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước
Hìng thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 8h ngày 7 tháng 4 năm 2011 đến 17h ngày 15 tháng 4 năm 2011 (trong giờ hành chính)
Địa chỉ phát hành: Khoa dược – Bệnh viện Y học cổ truyền Thái nguyên.
ĐT: 0280 3846014
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá) chậm nhất là trước 17h ngày 15 tháng 4 năm 2011 tại Khoa dược – Bệnh viện Y học cổ truyền Thái nguyên.

                                                                           GIÁM  ĐỐC
                                                                   Trương Thị Thu Hương