Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp tài sản phục vụ công tác quản lý và dạy học ngành giáo dục trên địa bàn huyện Krông Pa – năm 2011.

Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp tài sản phục vụ công tác quản lý và dạy học ngành giáo dục trên địa bàn huyện Krông Pa – năm 2011. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5 năm 2011 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5 năm 2011 (trong giờ hành chính).

THÔNG TIN CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A. Thông tin chung.
1. Tên cơ quan, đơn vị: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai.
– Địa chỉ: Số 47 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
– Điện thoại/Fax: ĐT: 059.3853150; Fax: 059.3853.150
2. Tên gói thầu: Cung cấp tài sản phục vụ công tác quản lý và dạy học  ngành giáo dục trên địa bàn huyện Krông Pa – năm 2011.
     3. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai.
4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng Cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác quản lý và dạy học ngành giáo dục Krông Pa – năm 2011.
B. Nội dung thông báo mời thầu.
– Tên bên mời thầu: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai.
– Tên gói thầu: Cung cấp tài sản phục vụ công tác quản lý và dạy học  ngành giáo dục trên địa bàn huyện Krông Pa – năm 2011.
– Nguồn vốn: Tăng cường cơ sở vật chất giáo dục năm 2011.
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong nước)
Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ yêu cầu với giá (không hoàn lại) là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn), tại Phòng Giáo dục – Đào tạo Huyện Krôngpa (địa chỉ: 47 Trần Hưng Đạo – TT.Phú Túc – Huyện Krôngpa – Gia Lai).
– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5 năm 2011 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5 năm 2011 (trong giờ hành chính).
– Địa chỉ phát hành: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai.
– Địa chỉ: Số 47 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
– Điện thoại/Fax: ĐT: 059.3853150; Fax: 059.3853.150
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 5 năm 2011 tại địa chỉ trên. Các nhà thầu có thể gửi hồ sơ CHCT bằng cách gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện. HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút ngày 23 tháng 5 năm 2011 tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai.
Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐK tới tham dự mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                               PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
Nơi nhận:                                                                                             TRƯỞNG PHÒNG
– Như kính gửi;
– Lưu VT.