Mua sắm 06 xe ô tô chuyên dùng chở tiền trọng tải 5 tấn

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Mua sắm 06 xe ô tô chuyên dùng chở tiền trọng tải 5 tấn

Nguồn vốn: vốn mua sắm tài sản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bên mời sơ tuyển: Cục Phát hành và Kho quỹ – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Hình thức sơ tuyển: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMST: từ ngày 06/02/2006 đến ngày 08/02/2006 (trong giờ hành chính)

Địa điểm bán HSMST: Cục Phát hành và Kho quỹ – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số 49 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 8250604/ 8244663; Fax: (04) 9362693

Giá bán một bộ HSMST: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng)

Thời điểm đóng sơ tuyển: 10 giờ, ngày 17/02/2006.