Mua sắm thiết bị mạng (gói số 1)

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Mua sắm thiết bị mạng (gói số 1)

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Mua sắm thiết bị mạng (gói số 1)thuộc Dự án “Mở rộng phần truy nhập mạng phân tải VNN Hà Nội”

Nguồn vốn: từ vốn vay và vốn tái đầu tư của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Bên mời sơ tuyển: Ban Quản lý các dự án- Bưu điện TP Hà Nội

Hình thức sơ tuyển: rộng rãi quốc tế

Thời gian bán hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST): ngày 18/4/2005 (trong giờ hành chính)

Địa điểm bán HSMST: Ban Quản lý các dự án-Bưu điện TP Hà Nội, phòng 304 Nhà E, số 75 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Điện thoại: (84.4) 8260729/ 9362929/ 8241902; Fax: (84.4) 8241903

Giá bán một bộ HSMST: 200.000 VNĐ

Thời gian đóng sơ tuyển: 9 giờ (giờ Việt ), ngày 10/5/2005