Trung tâm truyền hình cáp Thanh Hoá mời đấu thầu Mua sắm vật tư và thiết bị

THÔNG BÁO MỜI ĐẦU THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ TRUYỀN HÌNH

  • Tên Bên mời thầu:Trung tâm truyền hình cáp và internet Thanh Hoá.
  • Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, thiết bị SXKD quí 3/2011
  • Tên dự án: Mua sắm vật tư, thiết bị SXKD quí 3/2011
  • Nguồn vốn: SXKD .
  • Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
  • Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào ngày 20 tháng 7 năm 2011 đến trước

15 h 30’ ngày 24 tháng 07 năm 2011 (trong giờ hành chính).

  • Địa chỉ phát hành: Phòng tổng hợp Trung tâm Truyền hình cáp và internet Thanh Hoá

Địa chỉ: 613 Bà Triệu – P. Đông Thọ – Thành phố Thanh Hoá

Điện thoại: 037.2470099 / Fax: 037.3726444

Giá bán 01 bộ hồ sơ: 500.000 đ

  • Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 15 giờ 30 , ngày ngày 24 tháng 07 năm 2011 tại: Phòng tổng hợp Trung tâm Truyền hình cáp và internet Thanh Hoá
  • HSĐX sẽ được mở công khai vào 16 giờ (giờ Việt Nam), ngày 24 tháng 07 năm 2011, tại Phòng tổng hợp Trung tâm Truyền hình cáp và internet Thanh Hoá.

Trung tâm truyền hình cáp và internet ThanhHoá kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 07 năm 2011.

Giám đốc

Mai Anh Đào