Gói thầu “Xây lắp phần móng và hai tầng hầm”

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu “Xây lắp phần móng và hai tầng hầm”

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu “Xây lắp phần móng và hai tầng hầm” – Nhà Trung tâm đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Bên mời sơ tuyển: Ban QLDA – Trường đại học Kinh tế quốc dân.

Hình thức sơ tuyển: rộng rãi

Thời gian bán hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST): từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút và từ 14 giờ đến 17 giờ, từ ngày 18/11/2005-28/11/2005.

Địa điểm bán HSMST: Ban Quản lý dự án Trường Đại học Kinh tế Quốc dân- 207 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

ÐT: 6.280729, 8.698937, 8.698184, 6.283082.

 Giá bán một bộ HSMST:200.000 đồng (hai trăm nghìn).