Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu đối với gói thầu : “ In tờ rơi tuyên truyền – Dự án phòng chống Suy dinh dưỡng trẻ em năm 2011 cho Trung tâm Y tế dự phòng Bình Định”

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu đối với gói thầu : “ In tờ rơi tuyên truyền – Dự án phòng chống Suy dinh dưỡng trẻ em năm 2011 cho Trung tâm Y tế dự phòng Bình Định”. Thời gian bán hồ sơ chào hàng từ 8h00’ ngày 29/8/2011 (trong giờ hành chính) tại Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định. Địa chỉ: 368 Trần Hưng Đạo – Thành phố Quy nhơn – tỉnh Bình Định. Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất 16h00’ (Giờ Việt Nam) ngày 03/9/2011 tại địa điểm trên. Hồ sơ đề xuất sẽ được mở và đánh giá sau thời điểm đóng thầu cùng ngày tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu đối với gói thầu : “ In tờ rơi tuyên truyền – Dự án phòng chống Suy dinh dưỡng trẻ em năm 2011 cho Trung tâm Y tế dự phòng Bình Định

Tên sản phẩm: tờ rơi

Quy cách: in 04 màu 02 mặt, kích thước A4 (gấp 2), giấy couche 150g/m2

Đơn vị tính : tờ

Số lượng: 50.000

Nguồn vốn: Từ kinh phí Dự án phòng chống suy dinh dưỡng, Chương trình Mục tiêu Y tế Quốc gia

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong nước)

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định

Địa chỉ: 368 Trần Hưng Đạo – Thành phố Quy nhơn – tỉnh Bình Định

Điện thoại: (056)3822893 Fax: (056)3812668

Và sẽ được mua hồ sơ yêu cầu hoàn chỉnh không hoàn lại với giá 200.000đ. (Hai trăm ngàn đồng chẵn) tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định.

Thời gian bán hồ sơ chào hàng từ 8h00’ ngày 29/8/2011 (trong giờ hành chính) tại địa điểm trên.

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất 16h00’ (Giờ Việt Nam) ngày 03/9/2011 tại địa điểm trên.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở và đánh giá sau thời điểm đóng thầu cùng ngày tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định.

                                                                                                                                         GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                           (đã ký)

                                                                                                                                    ThS. Bùi Ngọc Lân