Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu : Lắp đặt máy và mua hóa chất, gồm 4 phần: phần 1:Hóa chất máy miễn dịch tự động, Phần 2: Hóa chất máy huyết học, Phần 3: Hóa chất máy HbA1C, Phần 4: Hóa chất máy ion đồ. Gói thầu: Mua hóa chất xét nghiệm, gồm 2 phần: Phần 1: Hóa chất máy đông máu, Phần 2: Hóa chất khác.

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu : Lắp đặt máy và mua hóa chất, gồm 4 phần: phần 1:Hóa chất máy miễn dịch tự động, Phần 2: Hóa chất máy huyết học, Phần 3: Hóa chất máy HbA1C, Phần 4: Hóa chất máy ion đồ. Gói thầu: Mua hóa chất xét nghiệm, gồm 2 phần: Phần 1: Hóa chất máy đông máu, Phần 2: Hóa chất khác. Thời gian phát hành. Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: từ ngày 28/9/2011 đến ngày 11/10/2011 . Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 10g00 ngày 11/10/ 2011 tại Khoa Dược Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Tên bên mời thầu : Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

– Tên gói thầu :

Gói thầu: Lắp đặt máy và mua hóa chất, gồm 4 phần:

– Phần 1: Hóa chất máy miễn dịch tự động.

– Phần 2: Hóa chất máy huyết học.

– Phần 3: Hóa chất máy HbA1C.

– Phần 4: Hóa chất máy ion đồ.

             Gói thầu: Mua hóa chất xét nghiệm, gồm 2 phần:

                              – Phần 1: Hóa chất máy đông máu.

                              – Phần 2: Hóa chất khác.

– Tên dự án: mua sắm thường xuyên.

– Nguồn vốn: ngân sách nhà nước và nguồn thu viện phí

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh.

– Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: từ ngày 28/9/2011 đến ngày 11/10/2011

– Địa chỉ phát hành Hồ sơ yêu cầu :

Phòng Tài chính kế toán- Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.Số 153, Đường Nguyễn Sinh Sắc, Khóm Hòa Khánh, Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại : 0676.260039- 0673.774882

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 10g00 ngày 11/10/ 2011 tại Khoa Dược Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

                                                                                         Thị xã Sađéc, ngày 23 tháng 9 năm 2011

                                                                                         Đại diện hợp pháp cơ quan/ đơn vị đăng ký

                                      GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

                                          Bs Huỳnh Văn Huệ