“Thi công phần thân và M&E” Thuộc Dự án “Tháp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam”

Mời sơ tuyển Gói thầu “Thi công phần thân và M&E” Thuộc Dự án “Tháp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam”

Mời sơ tuyển Gói thầu: Thi công phần thân và M&E

Thuộc Dự án “Tháp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt ”

Nguồn vốn: vốn pháp định của Công ty Liên doanh Tháp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt và vốn vay thương mại

Bên mời thầu: Công ty Liên doanh Tháp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt

Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ ngày 26/02/2007 đến trước 9 giờ 30 ngày 26/03/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Công ty Liên doanh Tháp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tầng 12A tòa A Tháp Vincom City Towers, số 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: (84.4) 9743129; Fax: (84.4) 9743132

Thời điểm đóng sơ tuyển: 9 giờ 30 (giờ Việt ), ngày 26/03/2007