Bệnh viện ĐKKV Phù Yên – Sơn La thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắn trang thiết bị vật tư Y tế năm 2011;

Bệnh viện ĐKKV Phù Yên – Sơn La thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắn trang thiết bị vật tư Y tế năm 2011; Thời gian bán HSMT từ 8giờ, ngày 15 tháng 12 năm 2011 đến trước 9 giờ, ngày 20 tháng 12 năm 2011. Địa điểm bán HSMT: Phòng Kế toán Tài chính Bệnh viện ĐKKV Phù Yên – Sơn La. Địa chỉ: Khối 2 thị trấn Phù Yên – huyện Phù Yên – tỉnh Sơn La. Điện thoại: 022.3864.155. Fax: 022.3864.155. Email: benhvien_pysl@yahoo.com.vn. Thời điểm đóng thầu: 9h ngày 20 tháng 12 năm 2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: Bệnh viện ĐKKV Phù Yên – Sơn La.

– Tên gói thầu: Mua sắn trang thiết bị vật tư Y tế năm 2011;

– Nguồn vốn: Dự phòng sự nghiệp y tế ngân sách tỉnh năm 2011

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian bán HSMT từ 8giờ, ngày 15 tháng 12 năm 2011 đến trước 9 giờ, ngày 20 tháng 12 năm 2011.

– Địa điểm bán HSMT: Phòng Kế toán Tài chính Bệnh viện ĐKKV Phù Yên – Sơn La. Địa chỉ: Khối 2 thị trấn Phù Yên – huyện Phù Yên – tỉnh Sơn La. Điện thoại: 022.3864.155.  Fax: 022.3864.155. Email: benhvien_pysl@yahoo.com.vn

– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đ (Một triệu đồng).

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành chính Bệnh viện ĐKKV Phù Yên – Sơn La.

Thời điểm đóng thầu: 9h ngày 20 tháng 12 năm 2011.

HSDT sẽ được mở công khai vào 9h30phút, ngày 20/12/2011, tại Hội trường Bệnh viện ĐKKV Phù Yên – Sơn La.

Phù Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2011

Đại diện hợp pháp của cơ quan/ đơn vị đăng ký