THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CHÍNH (GÓI SỐ 01) THUỘC DỰ ÁN “ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN MẠ KẼM VÀ HỢP KIM NHÔM KẼM CÔNG SUẤT 150.000 TẤN/NĂM”

MỜI SƠ TUYỂN GÓI THẦU: THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CHÍNH (GÓI SỐ 01) THUỘC DỰ ÁN “ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN MẠ KẼM VÀ HỢP KIM NHÔM KẼM CÔNG SUẤT 150.000 TẤN/NĂM”

MỜI SƠ TUYỂN GÓI THẦU: THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CHÍNH (GÓI SỐ 01)

Thuộc Dự án “Đầu tư dây chuyền mạ kẽm và hợp kim nhôm kẽm công suất 150.000 tấn/năm”

Nguồn vốn: vốn vay doanh nghiệp và vay ngân hàng

Bên mời thầu: Công ty Tôn Phương Nam

Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ 8 giờ ngày 08/02/2007 đến 9 giờ ngày 27/02/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Công ty Tôn Phương Nam, đường số 09, KCN Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: (0613) 834376; Fax: (0613) 836698

Hạn nhận HSDST: 9 giờ ngày 27/02/2007