Gói thầu “Xây dựng mới 07 cầu” Thuộc Dự án “Khôi phục các cầu QL1, giai đoạn III, đoạn Cần Thơ – Cà Mau”

Mời sơ tuyển Gói thầu “Xây dựng mới 07 cầu” Thuộc Dự án “Khôi phục các cầu QL1, giai đoạn III, đoạn Cần Thơ – Cà Mau”

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng mới 07 cầu

Thuộc Dự án “Khôi phục các cầu QL1, giai đoạn III, đoạn Cần Thơ – Cà Mau”

Nguồn vốn: vốn đối ứng trong kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm của Bộ Giao thông Vận tải

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án 18 (PMU18)

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ ngày 12/02/2007 đến trước 14 giờ ngày 12/03/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Ban Quản lý các dự án 18 (PMU18), số 18 đường Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 7680191; Fax: (04) 7685652

Hạn cuối nhận HSDST: 14 giờ, ngày 12/03/2007