Đấu thầu các gói Metro số 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chấp thuận cho UBND TP tiến hành mời thầu các gói thầu chính của Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP. HCM, tuyến Bến Thành – Suối Tiên (còn gọi là tuyến Metro số 1) trong thời gian chờ điều chỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chấp thuận cho UBND TP tiến hành mời thầu các gói thầu chính của Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP. HCM, tuyến Bến Thành – Suối Tiên (còn gọi là tuyến Metro số 1) trong thời gian chờ điều chỉnh.

UBND TP vừa chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý đường sắt đô thị khẩn trương rà soát các cơ sở pháp lý, tổ chức thẩm định hồ sơ mời thầu các gói thầu chính và triển khai công tác đấu thầu theo quy định. Đồng thời, thực hiện các thủ tục cần thiết để Dự án điều chỉnh sớm được phê duyệt.

Dự án tuyến metro số 1 có tổng chiều dài gần 20km với tổng mức đầu tư xây dựng được duyệt ban đầu là 1,09 tỷ USD sau đó được đề nghị tăng lên 2,3 tỷ USD.

 

Theo Kientruc.vn