Gói thầu số 10 “Mua sắm thiết bị toàn bộ và dịch vụ kỹ thuật kèm theo” Thuộc Dự án “Nhà máy sản xuất giấy và bột giấy Thanh Hoá với công suất 50.000 tấn bột không tẩy trắng/năm và 60.000 tấn giấy bao gói/năm”

Mời sơ tuyển Gói thầu số 10 Mua sắm thiết bị toàn bộ và dịch vụ kỹ thuật kèm theo Thuộc Dự án Nhà máy sản xuất giấy và bột giấy Thanh Hoá với công suất 50.000 tấn bột không tẩy trắng/năm và 60.000 tấn giấy bao gói/năm.

Mời sơ tuyển Gói thầu số 10: Mua sắm thiết bị toàn bộ và dịch vụ kỹ thuật kèm theo

Thuộc Dự án “Nhà máy sản xuất giấy và bột giấy Thanh Hoá với công suất 50.000 tấn bột không tẩy trắng/năm và 60.000 tấn giấy bao gói/năm”

Nguồn vốn: vay ngân hàng của đầu tư phát triển Việt và tín dụng nước ngoài (có bảo lãnh của Chính phủ Việt )

Bên mời thầu: Ban QLDA Nhà máy sản xuất giấy và bột giấy Thanh Hoá

Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế có sơ tuyển

Thời gian cung cấp miễn phí HSMST: từ 8 giờ ngày 29/01/2007 đến 16 giờ ngày 02/02/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Ban QLDA Nhà máy sản xuất giấy và bột giấy Thanh Hoá, tầng 4 số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 7223182; Fax: (84-4) 7223183

Hạn cuối nhận HSDST: trước 9 giờ ngày 05/02/2007