Mời sơ tuyển Gói thầu xây lắp “Công trình đầu mối sông Lũy, kênh chính đông, các kênh cấp 1 (Đ2A, Đ2, Đ4, Đ6, Đ10 và Đ12), các nhà quản lý thủy nông (Công trình đầu mối, kênh chính đông số 1, 2 & 3, kênh cấp 1 Đ2 và Đ10)” Thuộ

Mời sơ tuyển Gói thầu xây lắp “Công trình đầu mối sông Lũy, kênh chính đông, các kênh cấp 1 (Đ2A, Đ2, Đ4, Đ6, Đ10 và Đ12), các nhà quản lý thủy nông (Công trình đầu mối, kênh chính đông số 1, 2 & 3, kênh cấp 1 Đ2 và Đ10)” Thuộ

Mời sơ tuyển Gói thầu xây lắp: Công trình đầu mối sông Lũy, kênh chính đông, các kênh cấp 1 (Đ2A, Đ2, Đ4, Đ6, Đ10 và Đ12), các nhà quản lý thủy nông (Công trình đầu mối, kênh chính đông số 1, 2 & 3, kênh cấp 1 Đ2 và Đ10)

Thuộc Dự án “Tưới Phan Rí – Phan Thiết”

Nguồn vốn: vốn vay của JBIC và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam

Bên mời thầu: Ban Quản lý Trung ương dự án Thủy lợi (CPO)

Hình thức đấu thầu: rộng rãi cạnh tranh quốc tế (ICB) có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ ngày 20/01/2007 đến trước 10 giờ ngày 23/02/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Ban Quản lý Trung ương dự án Thủy lợi, tầng 3 – số 23 Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: (84.4) 8253921/9350073; Fax: (84.4) 8242372

Thời điểm đóng sơ tuyển: 10 giờ (giờ Việt Nam), ngày 23/02/2007