Mời sơ tuyển các gói thầu thuộc Dự án “Công trình Thuỷ lợi Phước Hoà”

Mời sơ tuyển các gói thầu thuộc Dự án “Công trình Thuỷ lợi Phước Hoà”

Mời sơ tuyển các gói thầu:

– Cụm công trình đầu mối (Gói số 1A)

– Kênh chuyển nước Phước Hòa – Dầu Tiếng từ K0+000 đến K12+192 (Gói số 1B)

– Kênh chuyển nước Phước Hòa – Dầu Tiếng từ K12+192 đến K26+550 (Gói số 1C)

– Kênh chuyển nước Phước Hòa – Dầu Tiếng từ K26+550 đến Kc (Gói số 1D)

– Kênh chính Tân Biên (Gói số 3)

– Kênh chính Đức Hòa (Gói số 4)

Thuộc Dự án “Công trình Thủy lợi Phước Hòa”

Nguồn vốn: vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Thủy lợi 416

Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ ngày 26/12/2006 đến trước 9 giờ ngày 06/02/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Ban Quản lý Dự án Thủy lợi 416, số 2 Trường Sa, phường 17, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 8990357; Fax: (848) 8401948

Hạn cuối nhận HSDST: 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 06/02/2007