Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng mạng tin học diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế – giai đoạn 4

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng mạng tin học diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế – giai đoạn 4

Tên chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
Số hiệu: 220/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 04/09/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
Số hiệu: 220/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 04/09/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện tử, tin học
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
  • 4774000000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng mạng tin học diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế – giai đoạn 4 (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Cung cấp trang thiết bị mạng cho 13 đơn vị
  • 500000 (VND)
  • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 26/11/2007-11/12/2007Trọn gói không quá 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng