Đại tu lưới trung thế đường dây An Thái và đầu nguồn Tây Hội (HHD080102)

Kế hoạch đấu thầu: Đại tu lưới trung thế đường dây An Thái và đầu nguồn Tây Hội (HHD080102)

Tên chủ đầu tư: Điện lực Gò Vấp
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Điện lực Gò Vấp
Số hiệu: 3652/QĐ-ĐLGV-KH
Ngày ban hành: 24/09/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Điện lực Gò Vấp
Số hiệu: 4511/QĐ-ĐLGV-KH
Ngày ban hành: 14/11/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn ,
Tổng mức đầu tư:
  • 1.447.467.791(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Đại tu lưới trung thế đường dây An Thái và đầu nguồn Tây Hội (HHD080102) (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 xây lắp phần chuyên điện công trình “Đại tu lưới trung thế đường dây An Thái và đầu nguồn Tây Hội” (HHD080102)
  • 273.264.597 (VND)
  • Vốn sửa chữa lớn Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ 26/11/2007 đến 26/01/2008Theo đơn giá 90 ngày