Điều tra hiện trạng ô nhiễm Asen trong các hệ thống cấp nước tập trung khu vực nông thôn

Thông báo mời sơ tuyển Gói thầu: Điều tra hiện trạng ô nhiễm Asen trong các hệ thống cấp nước tập trung khu vực nông thôn

Thuộc Đề án “Giảm thiểu ô nhiễm Asen trong nguồn nước sinh hoạt tại Việt Nam”

Nguồn vốn: sự nghiệp kinh tế thủy lợi năm 2007 – Ngân sách Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bên mời thầu: Cục Thủy lợi

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMQT: từ ngày 09/11/2006 đến trước 13 giờ 30 ngày 14/11/2006 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Cục Thủy lợi, số 2 Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 7335711; Fax: (04) 7335703

Hạn cuối nhận thư quan tâm: 13 giờ 30, ngày 14/11/2006.