Kế hoạch đấu thầu thực hiện dự án Năng lượng nông thôn 2 tỉnh Hà Tây

Kế hoạch đấu thầu thực hiện dự án Năng lượng nông thôn 2 tỉnh Hà Tây

Tên chủ đầu tư: Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tây
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tây
Số hiệu: 1872/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/10/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tây
Số hiệu: 2035/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/11/2007
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh , WB ,
Tổng mức đầu tư:
 • 71513914000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu thực hiện dự án Năng lượng nông thôn 2 tỉnh Hà Tây (5 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  HT-G.1 Mua sắm dây dẫn và cáp điện hạ áp
 • 13484453000 (VND)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển 11/2007-1/2008.Theo đơn giá 150 ngày
  HT-G.2 Mua sắm công tơ điện
 • 6286822000 (VND)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển 11/2007-1/2008.Theo đơn giá 150 ngày
  HT-G.4 Mua sắm thiết bị phục vụ quản lý dự án
 • 531850000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 11/2007-12/2007.Theo tỷ lệ phần trăm90 ngày
  HT-G.5 Xây lắp
 • 40180287000 (VND)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 11/2007-1/2008.Theo đơn giá 120 ngày cho mỗi gói nhỏ
  HT-G.3 Tư vấn giám sát xây lắp và mua sắm thiết bị
 • 1270298000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh Một túi hồ sơTự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển 11/2007-2/2008.Theo đơn giá Tối thiểu 150 ngày