Cung cấp lắp đặt thiết bị cần cẩu Gantry Crane

Thông báo Mời sơ tuyển Gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị cần cẩu Gantry Crane

Thuộc Dự án “Đầu tư phương tiện xếp dỡ Gantry Crane phục vụ khai thác mặt hàng container”

Nguồn vốn: vay của Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO)

Bên mời thầu: Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé

Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế có sơ tuyển

Thời gian cung cấp miễn phí HSMST: từ ngày 03/11/2006 đến ngày 27/11/2006(trong giờ hành chính)

Địa điểm cung cấp miễn phí HSMST: Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé, đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.4) 8723316; Fax: (84.4) 8726499

Hạn cuối nhận HSDST: 9 giờ, ngày 27/11/2006.