Mời sơ tuyển Gói thầu: Cung cấp thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật đồng bộ

Mời sơ tuyển Gói thầu: Cung cấp thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật đồng bộ

Thuộc Dự án “Thủy điện Xekaman 3”

Nguồn vốn: vốn tự có và vốn vay tín dụng Nhà nước bảo lãnh của Tổng công ty Sông Đà

Bên mời thầu: Tổng công ty Sông Đà

Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế có sơ tuyển

Thời gian bán HSMST: từ ngày 13/10/2006 (trong giờ hành chính)

Địa điểm bán HSMST: Phòng 406, Trụ sở Tổng công ty Sông Đà, nhà G10, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Điện thoại: (84.4) 5521226; Fax: (84.4) 5521226

Giá bán một bộ HSMST: 200 USD (Hai trăm Đô la Mỹ) hoặc 3.200.000 VND (Ba triệu hai trăm nghìn đồng)

Hạn cuối nhận HSDST: 15 giờ (giờ Việt Nam), ngày 02/11/2006.