Một số gói thầu thuộc Kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2 – Dự án Hạng mục 6 ““Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực quản lý dự án cho Ban Quản lý dự án”

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc Kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2 – Dự án Hạng mục 6 ““Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực quản lý dự án cho Ban Quản lý dự án”

Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 783/QĐ-UB
Ngày ban hành: 27/02/2004
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 4345/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/09/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: WB ,
Tổng mức đầu tư:
 • 55.979.152.800(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc Kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2 – Dự án Hạng mục 6 ““Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực quản lý dự án cho Ban Quản lý dự án” (7 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  HH5 “Mua 1 xe ôtô 16 chỗ cho Ban Quản lý dự án”
 • 32.000 (USD)
 • WB Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2008Trọn gói 1 tháng
  HH6 “Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý dự án (máy vi tính, máy in, máy đèn chiếu, máy photo, máy scan, bản đồ, sa bàn…) giai đoạn từ 2007-2009
 • 31.000 (USD)
 • WB Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2007Trọn gói 1 tháng
  HH7 “Mua sắm phương tiện làm việc, lưu trữ hồ sơ (bàn, ghế, tủ, kệ…)”
 • 28.000 (USD)
 • WB Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2007Trọn gói 1 tháng
  HH8 “Nâng cấp phần mềm quản lý dự án, phần mềm kế toán và mua một số phần mềm riêng lẻ”
 • 20.000 (USD)
 • WB Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2008Trọn gói 2 tháng
  TV18 “Tư vấn theo dõi đánh giá dự án”
 • 30.000 (USD)
 • WB Hai túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2008Trọn gói 60 tháng (không liên tục)
  TV19 “Tư vấn giám sát công tác thực hiện bồi thường, di dời và tái định cư cho Dự án thành phần số 3”
 • 20.000 (USD)
 • WB Hai túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2007Trọn gói 24 tháng (không liên tục)
  TV21 “Tư vấn hỗ trợ pháp luật đối với vấn đề hợp đồng”
 • 20.000 (USD)
 • WB Hai túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2008Trọn gói 48 tháng (không liên tục)