Mua sắm tài sản cố định (mục 145)

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm tài sản cố định (mục 145)

Tên chủ đầu tư: Đại Học Y Dược TP.HCM
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Số hiệu: 3988/QĐ-BYT
Ngày ban hành: 16/10/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Số hiệu: 3988/QĐ-BYT
Ngày ban hành: 16/10/2007
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 4.383.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm tài sản cố định (mục 145) (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Gói thầu 4: Thiết bị y tế trong LABO
  • 1.758.000.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 12/2007 – 3/2008Trọn gói 3 tháng