Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất khoảng 5,2ha để đấu giá quyền sử dụng đất tại Công ty Giống cây trồng, huyện Từ Liêm

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất khoảng 5,2ha để đấu giá quyền sử dụng đất tại Công ty Giống cây trồng, huyện Từ Liêm

Tên chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển Quỹ đất
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
Số hiệu: 2808/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/07/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
Số hiệu: 4691/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/11/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 43.809.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất khoảng 5,2ha để đấu giá quyền sử dụng đất tại Công ty Giống cây trồng, huyện Từ Liêm (02 gói thầu)


  Gói thầu 1: Xây dựng hệ thống HTKT của dự án (trừ phần cấp điện và chiếu sáng) Gói thầu 2: Xây dựng hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng.
  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án (trừ phần cấp điện và chiếu sáng)
 • 18049622000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2007Trọn gói 120 ngày
  Gói thầu số 2 Xây dựng hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng
 • 15252247000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2007Trọn gói 80 ngày