Mua sắm, lắp đặt máy Photocopy trang bị tại Bưu điện Đà Nẵng 2 và nhà làm việc 01 Lê Duẩn

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm, lắp đặt máy Photocopy trang bị tại Bưu điện Đà Nẵng 2 và nhà làm việc 01 Lê Duẩn

Tên chủ đầu tư: Bưu điện thành phố Đà Nẵng
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bưu điện thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 1443/QĐ-KHKD
Ngày ban hành: 28/11/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Bưu điện thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 1443/QĐ-KHKD
Ngày ban hành: 28/11/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn: ĐTXD 2007 ,
Tổng mức đầu tư:
  • 277000000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm, lắp đặt máy Photocopy trang bị tại Bưu điện Đà Nẵng 2 và nhà làm việc 01 Lê Duẩn (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Mua sắm, lắp đặt máy Photocopy trang bị tại Bưu điện Đà Nẵng 2 và nhà làm việc 01 Lê Duẩn
  • 277000000 (VND)
  • ĐTXD 2007 Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 8h30 ngày 14/12/2007Theo đơn giá 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng