Mời sơ tuyển Gói thầu: số 9 – Đường vào cảng Cái Lân và ga Cái Lân

Mời sơ tuyển Gói thầu: số 9 – Đường vào cảng Cái Lân và ga Cái Lân

Mời sơ tuyển Gói thầu: số 9 – Đường vào cảng Cái Lân và ga Cái Lân

Thuộc Dự án “Tiểu dự án Hạ Long – cảng Cái Lân và cầu vượt Bàn Cờ, thuộc Dụ án tuyến đường sắt Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân”

Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ

Bên mời thầu: Cục Đường sắt Việt

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ 8 giờ ngày 21/05/2007 đến trước 9 giờ ngày 30/05/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng 503, trụ sở Cục Đường sắt Việt Nam, số 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 9427549; Fax: (04) 9427551

Thời điểm đóng sơ tuyển: 9 giờ, ngày 30/05/2007.