Xây dựng, lắp đặt thiết bị Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Tuyên Quang

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng, lắp đặt thiết bị Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Tuyên Quang

Tên chủ đầu tư: Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Tuyên Quang
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Số hiệu: Số: 2010/QĐ-CT
Ngày ban hành: 28/11/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Số hiệu: Số: 2125/QĐ-CT
Ngày ban hành: 07/12/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Cấp thoát nước
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước , Vốn các đơn vị tự đóng góp ,
Tổng mức đầu tư:
  • 1.541.773.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng, lắp đặt thiết bị (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Xây dựng, lắp đặt thiết bị
  • 996.143.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 26/12/2007-10/1/2008Trọn gói 120 ngày