Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng phần than, hệ thống kỹ thuật và hoàn thiện cơ bản công trình

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng phần than, hệ thống kỹ thuật và hoàn thiện cơ bản công trình

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng phần than, hệ thống kỹ thuật và hoàn thiện cơ bản công trình

Thuộc Dự án “Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – giai đoạn 1”

Nguồn vốn: vốn đầu tư phát triển doanh nghiệp

Bên mời thầu: Công ty Liên doanh Hội chợ & triển lãm Sài Gòn

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ 10 giờ, ngày 07/05/2007 đến trước 10 giờ, ngày 11/05/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Công ty Liên doanh Hội chợ & triển lãm Sài Gòn (SECC), lầu 4, tòa nhà Lawrence S. Ting, số 801 Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 4135999; Fax: (08) 4135666

Thời điểm đóng sơ tuyển: 10 giờ, ngày 11/05/2007.