Cung cấp thiết bị đại học dân tộc TW Nha Trang

Kế hoạch đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh gói thầu số 2- cung cấp thiết bị

Tên chủ đầu tư: Trường dự bị đại học dân tộc TW Nha Trang
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu: 7414/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 19/11/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu: 7658/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 04/12/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 3.474.748.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh gói thầu số 2- cung cấp thiết bị (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Cung cấp thiết bị
  • 305.040.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 8 giờ 00 ngày 22/12/2007Trọn gói 90 ngày