Dự án Đê bao ngăn mặn Lộc An công trình hồ chứa nước Sông Ray

Kế hoạch đấu thầu Đê bao ngăn mặn Lộc An công trình hồ chứa nước Sông Ray

Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án thủy lợi Bà Rịa Vũng Tàu
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và PTNT
Số hiệu: 2096/QĐ-BNN-XD
Ngày ban hành: 17/08/2005
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và PTNT
Số hiệu: 3156/QĐ-BNN-XD
Ngày ban hành: 25/09/2007
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1869000000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Đê bao ngăn mặn Lộc An công trình hồ chứa nước Sông Ray (02 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Goi số 16:ĐB1 Từ Ko đến K2+750
 • 13489000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 10/12/2007Theo đơn giá 12tháng
  Gói số 17-ĐB2 Đoạn2 và Đoạn 3
 • 9653000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 10/12/2007Theo đơn giá 12tháng