Đầu tư cải tạo, nâng cấp trại giống thủy sản Cồn Cống- ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư cải tạo, nâng cấp trại giống thủy sản Cồn Cống- ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Tên chủ đầu tư: Sở Thủy sản Tiền Giang
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 3782/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/10/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 7222/UBND-CN
Ngày ban hành: 29/11/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ sản
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.800.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư cải tạo, nâng cấp trại giống thủy sản Cồn Cống- ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang (2 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Hệ thống điện
 • 572.527.475 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 12/2007Theo đơn giá 200 ngày
  2 Cải tạo ao, làm đường nội bộ, xây dựng các cống
 • 903.133.081 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 12/2007Theo đơn giá 200 ngày