Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng cung cấp và lắp đặt thiết bị các hạng mục cụm đầu mối

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng cung cấp và lắp đặt thiết bị các hạng mục cụm đầu mối

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng cung cấp và lắp đặt thiết bị các hạng mục cụm đầu mối

Thuộc Dự án “Công trình thủy điện Đa M’Bri”

Nguồn vốn: vốn cổ phần và vốn vay

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Thủy điện miền

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST:  từ 9 giờ, ngày 03/05/2007 đến trước 8 giờ ngày 24/05/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: phòng 404 khách sạn Điện lực số 5/11 đường Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận I, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 2200486; Fax: (08) 2200486

Thời điểm đóng sơ tuyển: 9 giờ, ngày 24/05/2007.