Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Chi nhánh NHNT Hải Dương

Kế hoạch đấu thầu: Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Chi nhánh NHNT Hải Dương

Tên chủ đầu tư: Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hải Dương
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Số hiệu: 18/QĐ-NHNT-XDCB
Ngày ban hành: 27/02/2004
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Số hiệu: 70/QĐ-NHNT.XDCB
Ngày ban hành: 06/05/2004
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Vốn của Ngân hàng ,
Tổng mức đầu tư:
 • 38.046.728.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Chi nhánh NHNT Hải Dương (14 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn quản lý dự án
 • 222176208 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 6-2004Trọn gói Theo tiến độ dự án
  2 Lập thiết kế – dự toán
 • 498198109 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 7-2004Trọn gói 2 tháng
  3 Khảo sát địa chất giai đoạn thiết kế kỹ thuật, khảo sát phá dỡ
 • 100427273 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói 01 tháng
  4 Thẩm tra thiết kế – dự toán
 • 42.828.732 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói 01 tháng
  5 Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp và mua sắm thiết bị
 • 53.196.080 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói 03 tháng
  6 Giám sát thi công và giám sát lắp đặt thiết bị
 • 292.278.184 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói Theo tiến độ dự án
  7 Phá dỡ công trình cũ
 • 360.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói 01 tháng
  8 Xây dựng tòa nhà 10 tầng
 • 23.654.672.224 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói 18 tháng
  9 Hệ thống thang máy, thang máy chuyển tiền
 • 1.600.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng Chào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói 03 tháng
  10 Hệ thống điều hòa không khí (thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị)
 • 3.432.196.032 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói 04 tháng
  11 Hệ thống PCCC (báo cháy, chữa cháy)
 • 1.611.590.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng Chào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói 03 tháng
  12 Hệ thống báo động, camera
 • 589.135.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng Chào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói 03 tháng
  13 Máy phát điện dự phòng
 • 554.001.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng Chào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 12/2007Trọn gói 03 tháng
  14 Thiết kế, xây dựng, cung cấp và lắp đặt trạm biến áp
 • 669.218.060 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói 03 tháng


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 70/QĐ-NHNT.XDCB Size 1.07 M