Đấu Thầu Gói thầu số 14 và Gói thầu số 15 Công Nghiệp Tàu Thủy Sài Gòn

Kế hoạch đấu thầu: Kế Hoạch Đấu Thầu Gói thầu số 14 và Gói thầu số 15: Cung cấp và lắp đặt Cổng trục 200 tấn tại Ụ khô 10.000 DWT & Cung cấp và lắp đặt Cổng trục 150 tấn tại Đà tàu 6.500 DWT

Tên chủ đầu tư: Công Ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Công Nghiệp Tàu Thủy Sài Gòn
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tập Đoàn Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam
Số hiệu: 3220/CNT-QLPN
Ngày ban hành: 08/10/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Tập Đòan Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam
Số hiệu: 4149/QĐ-CNT-QLPN và 4150/QĐ-CNT-QLPN
Ngày ban hành: 13/12/2007
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn khác của doanh nghiệp , Vốn tự có và vốn vay tín dụng ,
Tổng mức đầu tư:
 • 545.619.528.346(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế Hoạch Đấu Thầu Gói thầu số 14 và Gói thầu số 15 (2 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  gói thầu số 14 Cung cấp và lắp đặt Cổng trục 200 tấn tại Ụ khô 10.000 DWT
 • 52.617.600.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 28/01/2008Trọn gói 540 ngày
  gói thầu số 15 Cung cấp và lắp đặt Cổng trục 150 tấn tại Đà tàu 6.500 DWT
 • 46.462.500.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 28/01/2008Trọn gói 540 ngày