Thay thế trạm phát điện diezel dự phòng nguội

Kế hoạch đấu thầu: Thay thế trạm phát điện diezel dự phòng nguội

Tên chủ đầu tư: Công ty thuỷ điện Hoà bình
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty thuỷ điện Hoà bình
Số hiệu: 517/QĐ-TĐHB-KHKT
Ngày ban hành: 13/12/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Công ty thuỷ điện Hoà bình
Số hiệu: 517/QĐ-TĐHB-KHKT
Ngày ban hành: 13/12/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn ,
Tổng mức đầu tư:
  • 13.444.737.845(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Thay thế trạm phát điện diezel dự phòng nguội (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Cung cấp, lắp đặt trạm phát điện diezel
  • 11972488950 (VND)
  • Vốn sửa chữa lớn Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Ngày 29/1/2008Theo đơn giá 07 tháng