Mời sơ tuyển gói thầu: Thi công đập dâng, đập tràn, đê quai, cống dẫn dòng thi công và lắp đặt thiết bị cống dẫn dòng (Gói số 58/XL-AL)

Mời sơ tuyển gói thầu: Thi công đập dâng, đập tràn, đê quai, cống dẫn dòng thi công và lắp đặt thiết bị cống dẫn dòng (Gói số 58/XL-AL)

Mời sơ tuyển gói thầu: Thi công đập dâng, đập tràn, đê quai, cống dẫn dòng thi công và lắp đặt thiết bị cống dẫn dòng (Gói số 58/XL-AL)

Thuộc Dự án “Thủy điện A Lưới”

Nguồn vốn: vốn huy động của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

Bên mời thầu: Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ 8 giờ ngày 02/5/2007 đến trước 9 giờ ngày 12/5/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Lô số 06, đường số 01 Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. Điện thoại: (0511) 210579/ Fax: (0511) 935960

Thời điểm đóng sơ tuyển: 9 giờ, ngày 12/5/2007.