Cung cấp thiết bị quan trắc, phân tích không khí điện di hiện trường

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp thiết bị quan trắc, phân tích không khí điện di hiện trường

Tên chủ đầu tư: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số hiệu: 4673/KHTC
Ngày ban hành: 17/12/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số hiệu: 4673/KHTC
Ngày ban hành: 17/12/2007
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Khoa học công nghệ
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 5.486.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp thiết bị quan trắc, phân tích không khí điện di hiện trường (01 gói thầu)


    Bán Hồ sơ mời thầu: từ ngày 31/12/2007 đến trước 8h30 ngày 16/01/2008 Đóng thầu: 8h30 ngày 16/01/2008 Mở thầu: 9h00 ngày 16/01/2008 Giá bán: 1000.000đ/bộ
    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Cung cấp thiết bị quan trắc, phân tích không khí điện di hiện trường
  • 5.486.000.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói không quá 200 ngày kể từ ngày ký hợp đồng