Gói thầu số 4: Cung cấp máy quang phổ hấp thụ nguyên tử

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 4: Cung cấp máy quang phổ hấp thụ nguyên tử

Tên chủ đầu tư: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số hiệu: 4687/KHTC
Ngày ban hành: 18/12/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số hiệu: 4687/KHTC
Ngày ban hành: 18/12/2007
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Khoa học công nghệ
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 1.595.200.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 4: Cung cấp máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Gói thầu số 4: Cung cấp máy quang phổ hấp thụ nguyên tử
  • 1.595.200.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói 100 ngày kể từ ngày ký hợp đồng