Gói thầu số 6: Thiết bị học tập cho khối hành chính

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 6: Thiết bị học tập cho khối hành chính

Tên chủ đầu tư: Sở Y tế Bình Thuận
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận
Số hiệu: 2842/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/11/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận
Số hiệu: 3065/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/11/2007
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
  • 1682707999(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 6: Thiết bị học tập cho khối hành chính (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Gói thầu số 6: Thiết bị học tập cho khối hành chính
  • 1478342000 (VND)
  • Vốn ngân sách Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 14g, ngày 23/01/2008Trọn gói 45 ngày