Công trình Trường Trung học Y tế Long An, hạng mục Khối phục vụ học tập, Khối ký túc xá

Kế hoạch đấu thầu: Công trình Trường Trung học Y tế Long An, hạng mục Khối phục vụ học tập, Khối ký túc xá

Tên chủ đầu tư: Sở Xây dựng Long An
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Long An
Số hiệu: 03/QĐ_UB
Ngày ban hành: 02/01/2002
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Long An
Số hiệu: 3259/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/12/2007
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 15374500000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Công trình Trường Trung học Y tế Long An, hạng mục Khối phục vụ học tập, Khối ký túc xá (1 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Công trình Trường Trung học Y tế Long An, hạng mục Khối phục vụ học tập, Khối ký túc xá
 • 8.246.300.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ ngày 02/01/2008 đến ngày 04/02/2008Theo đơn giá 330 ngày


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt kế họach đấu thầu Size 1.04 M