Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây lắp khối nhà 8 tầng

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây lắp khối nhà 8 tầng Thuộc Dự án “Phòng thí nghiệm Công nghệ tế bào và vi sinh”, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây lắp khối nhà 8 tầng

Thuộc Dự án “Phòng thí nghiệm Công nghệ tế bào và vi sinh”

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Bên mời thầu: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ 8 giờ 30 ngày 02/05/2007 đến trước 8 giờ 30, ngày 08/05/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng Quản lý tổng hợp – Viện Công nghệ sinh học, nhà A10, số 18 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 8362599/7563896; Fax: (04) 8363144

Thời điểm đóng sơ tuyển: 8 giờ 30, ngày 08/05/2007.